New books and films

New books and films

Byggekloss-spiritualitet?
Nytt på hyllen 23. januar-5. februar
Nytt på hyllen 2. januar-22. januar
Nye bøker 26. november-1. januar 2019
Migrasjon, helse og profesjon
Nye bøker 4. november-25. november
Diakoni og velferdsstat
Israel. Historie, politikk og samfunn
Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk
Nye bøker 21. oktober-3. november