New books and films

New books and films

Frå akademi til høgskule: NLA 1968-2018
Plan og samfunn. System, praksis, teori
Nye bøker 2. oktober-20. oktober
Jeg lever et liv som ligner deres
Nye bøker 11. september-1. oktober
Nye bøker 29. august-10. september
Menneskeverd i helse- og omsorgstjenesten: begrunnelse og forutsetning
Nye bøker 15. august-28. august
Memoirs of a grandmother