Olav Thorshaug, som i dag er IT-sjef, vil fra august gå over til en ny stiling som prosjektleder der han blant annet vil ha et særlig ansvar for informasjonssikkerhet og personvern sammen med Monica Skagen, jurist ( til venstre), og Nancy Yue Liu, personvernombud (til høyre).
Deltakere på erfaringsseminaret om kombinerte stillinger på VID Oslo.
Rektor Bård Mæland.
All undervisning og all aktivitet går som planlagt på Campus Oslo.
Photo: Geir Johannessen.
Espen Løvaas og Thea Solstad er ansatt som seksjonsledere for henholdsvis teknologi og fellestjenester og for læringsstøtte og digital utvikling.
Kampen for likeverd må føres kontinuerlig. Det sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i en samtale med rektor på VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland i forbindelse med FN-dagen mot rasisme 21. mars.
Den nye helseavtalen ble feiret av Stavanger kommune, UiS, VID vitenskapelige høgskole, Strand og Sola kommune. Kristin Fjelde Tjelle instituttleder ved Fakultet for helsefag og Elisabeth Jeppesen dekan ved Fakultetet for helsevitenskap representerte VID. Foto: Solfrid Sande
Alle disse 11 kvinnene disputerte ved VID i 2022: Anine Madsgaard, Signe Aarvik, Laila Hov, Alette Svellingen, Ann-Kristin Fjørtoft, Elisabeth Irene Karlsen Dogan, Ebisse Gudeta, Silje Dragsund Aase, Åshild Gjellestad, Kjersti Velde Helgøy og Marte Bygstad-Landro.
Professor Ellen Marie Sæthre-McGuirk er ansatt som ny prorektor for utdanning for en fireårs periode fra 1. august 2023.
Professor Vebjørn L. Horsfjord er ansatt som dekan for Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag fra 1. august 2023.
Fra venstre første rekke: Kantor Ingrid Elisabeth Berg Tobiassen, ungdomsdiakon Line Bøe Johnsen, ordinand Andreas Lunde, Stavanger Biskop Anne Lise Ådnøy, sokneprest May Ingunn Vrålstad. Fra venstre andre rekke: studieleder ved VID Terese Bue Kessel, studievenn Sivert Vatnedal, Prost i Karmøy Ove Sjursen, ordinandens far og sykehusprest Arnfred Lunde
Det nye samlingspunktet i arbeidshverdagen
....likevel vedder vi på at du ikke har hørt om oss. Dette er en skisse av hvordan reklamekampanjen vil kunne se ut i bybildet.
Hva blir viktig i 2023?
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.