Fra VID-bloggen: Verdier og digitalisering i Koronaens tid
Skjermdump fra Hilde Frøkedals disputas
Se åpningssending fra Alrek helseklynge
Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.
Kari Martinsen og forbundsleder i NSF.
Sykepleierstudenter ved VID på øvingsposten
It’s crucial to be mindful of infection control
Fall semester and infection control measures at VID
All International Travels for Fall 2020 are Cancelled
A demanding time for everyone
Changes for Classes on Campus from 12. March
For the 7 member institutions, 3IN Alliance is a strategic process, not a project.
The mission statement was signed in Paris on 13 February 2020.
VID is partner in a new European cooperation on Social Innovation