Et herberge i verden
REVAMP-prosjektet ble avsluttet med offisiell lansering den 13. desember på Aristotle University of Thessaloniki i Hellas. Linda Rykkje og Eirin Gudevold fra VIDs prosjektteam var til stede.
Det er viktigere enn på lenge å prioritere
EKSAMEN GJENNOMFØRT: Spontan glede fra studentene etter avlagt og bestått eksamen før helgen. Fra venstre: Mikkel Borge Heir (22), Lars-Jacob Lundh (21), Ivar Restrup (43) og Angela Lindstad (21). Foto: Aurora Ytreberg Meløe/VG
Innspill til regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering
Her får seksjonssjef, Inger Marie Hognestad, og rådgiver, Ulrik Thomsen, fra VID prisen som årets Erasmus-institusjon.
10. og 11. november har Merete Lokøy Gloppen, Kristoffer Mällberg, Frida Heim Lødeng og Helene Tveit Eik sammen Sindre Wrangell arbeidet med VIDs automatiseringsrobot. Foto: Stine Førland
To VID-profiler nominert til Petter Dass-prisen
Movember og modige mannlige varder
Foto: Johner
Helse- og omsorgskomitéen møtte ledelse og representanter fra tillitsvalgte på Diakonhjemmet og VID.
På reise med VID - Praksis på Zanzibar
Foto: Johnér
Jan Olav Aarflot ny styreleder ved VID
Statsbudsjettet 2023 – Liten realvekst for høyere utdanning og forskning
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.