PROJECT MEMBERS: Arja Suikkala from Finland, Torhild Bjerkreim from Norway,  Fr. Jiju Varghese S.J from Nepal, Gülcin Akca from Turkey and Nguyen Vi Quoc Huy from Vietnam.
- Vi gjør dette for å redusere strømregningen, sier rektor Bård Mæland (bildet).
Fra venstre disputasleder Daniela Lucia Rapisarda (senterleder SMG, VID), andreopponent Inger Marie Okkenhaug (professor, Høgskulen i Volda), doktorand Silje Dragsund Aase (SMG/BFHA), førsteopponent Joseph Tse-Hei Lee (professor, Pace University New York) og komitéleder Joar Haga (førsteamanuensis FTDL, VID) Foto: Arne Morten Rosnes
Professor i diakoni ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, Stephanie Dietrich og rektor Bård Mæland under generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd i Karlsruhe, Tyskland.
Kyiv kammerkor sang i atriet til VID Oslo. Foto: Max Schweiger
F.v. disputasleder Annette Rose Leis-Peters (VID), leder av bedømmelseskomité Amin Amro (VID), opponent 1: Marie E. Bravell (Jönköping), opponent 2: Marit Kirkevold (OsloMet/UiO), doktorand Åshild Gjellestad (VID), veileder Frøydis Bruvik (UiB), medveileder Herdis Alvsvåg (VID), medveileder Trine Oksholm (VID).
Ebisse Gudeta, Senter for misjon og globale studier/Mekane Yesus Seminary
- Et bygg for hele byen, sa rektor Bård Mæland i sin tale under åpningsseremonien. Foto: Jan Inge Haga.
Student Milad Hashemi demonstrerer VR-teknologi som simuleringsverktøy for statsråd Ola Borten Moe. I bakgrunn Ordfører Herøy kommune Elbjørg Larsen. Foto: Helgelandssykehuset HF.
Barne- og familieminister, Kjersti Toppe (til høyre) ble blant annet møtt av dekan Mona Iren Hauge (til venstre) og Ole Henrik Kråkenes, leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger. Foto: Max Schweiger
Det var god stemning ved studiestart. Foto: Max Schweiger
Stort studentengasjement under Fadderuka på VID. Foto: Max Schweiger
Campusleder Ragnhild Aase ønsker velkommen til nytt campus i Stavanger. Foto: Tone Steen Sandberg
Fra studiestart august 2021. foto: Christine Vatnøy
Personvettreglene
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.