News

Forskning på brukermedvirkning i demensomsorgen

Forskning på brukermedvirkning i demensomsorgen

Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.

Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.

Utvalgte slides fra presentasjonen

 • Bilde 1 av 7.

  Bilde 1 av 7.

 • Bilde 2 av 7.

  Bilde 2 av 7.

 • Bilde 3 av 7.

  Bilde 3 av 7.

 • Bilde 4 av 7.

  Bilde 4 av 7.

 • Bilde 5 av 7.

  Bilde 5 av 7.

 • Bilde 6 av 7.

  Bilde 6 av 7.

 • Bilde 7 av 7.

  Bilde 7 av 7.