Kari Glavin. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik
Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo
Are you interested in becoming an evaluator for EU projects?
Prosjektteamet og veiledere i KOMBA: Bergit Haugland, Hugrun Osk Gudjonsdottir, Nina Baastad, Anne Brit Hatleskog og Øystein Lund Johannessen.
Steindal har tidligere jobbet på Fakultet for helsefag ved VID.
Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Bibliotekarens rolle i endring
PARTNERSHIP IN NEW WAYS – WEBINAR
Nå kan du søke om FOU-tid for 2021-2022
Foto: Gunnar Zachrisen
Søk prosjektmidler gjennom Redd Barna, Stiftelsen Dam våren 2021.
Utlysning av kvalifiseringsstipend
The Dormition of the Theotokos Cathedral in Romania. Stock image.
Bilde av Tore Johnsen. Fotograf: Helen Brandstorp
Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.