News

Hva er SLIPP?

Hva er SLIPP?

E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).

E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).