News

Hva kan studentsamskipnadene gjøre for deg?

Hva kan studentsamskipnadene gjøre for deg?

I mars fikk studenter mulighet til å delta i SHoT undersøkelsen. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Stockfoto: Colourbox.

I mars fikk studenter mulighet til å delta i SHoT undersøkelsen. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Stockfoto: Colourbox.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, sist i 2018. Styringsgruppen for SHoT besluttet desember 2020 å gjennomføre en tilleggsundersøkelse, grunnet Covid-19 pandemien og alle smitteverntiltak som også har omfattet studentgruppen

181 828 norske heltidsstudenter ble invitert til å svare på undersøkelsen. 62 498 studenter både i Norge og i utlandet svarte.

Les også: VID Oslo er blitt med i SiO.

Studentsamskipnadene bygger opp sitt psykiske helsearbeid

Tidligere i år har regjeringen gitt studentsamskipnadene penger til å bygge opp sitt psykiske helsearbeid, som skal supplere det kommunale helsetilbudet. I tillegg har studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene fått penger til å ansette studenter som skal drive faglig og sosial oppfølging av sine medstudenter (Kilde: regjeringen.no).

SiO, Sammen og SiS, som er studentsamskipnadene VID er del av, har alle et felles mål: å gjøre studentilværelsen din enklere og styrke deg i en annerledes studiehverdag.

Studentsamskipnadene driver treningssentre, barnehager, helsetjenester, holder kurs, hjelper å skaffe bolig, drifter kafeer med mer. Noen av tjenestene er gratis for deg som student.

Utfordringer i løpet av studietiden er vanlig, og det siste året har vært krevende. Gjennom studensamskipnadene kan du komme i kontakt med både rådgivere og psykolog. Tilbud gis både individuelt, i grupper og gjennom ulike kurs. Noen steder er tilbudet gratis for studenter som har betalt semesteravgift, andre steder betaler du en liten egenandel.

Studentsamskipnadene som VID er del av

Finn det du leter etter på studentsamskipnaden som tilhører ditt studiested:

Her kan du lese mer om studentvelferd ved VID

Fakta

Om SHoT:

Fakta

Om SHoT: