Disputation: Benedicte Sørensen Strøm
VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge.  Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.
Public defence on religious knowledge practices
Arnhild Leer-Helgesen is the second from left.
From left: Rector Ingunn Moser, Professor Hans Morten Haugen and jury president Professor Liv Johanne Solheim, Inland Norway University of Applied Sciences
Rector at KUN, Stig Lægdene, and principal at VID, Ingunn Moser, signs cooperation agreement between KUN and VID.
Professor at VID receives the Finnish award for spreading information
Fra venstre: Sidsel Sverdrup, Liv Wergeland Sørbye og Birgit Brunborg.
Fra venstre: Bård Mæland, Anne Kari Hersvik Aarstad, Ingunn Moser og Anne Line Røssland. Foto: Nicolas Tourrenc