News

Professor emeritus ved VID utnevnt til æresmedlem av NSF

Professor emeritus ved VID utnevnt til æresmedlem av NSF

Kari Martinsen og forbundsleder i NSF.

Kari Martinsen og forbundsleder i NSF.

Kari Martinsen og hele forbundsledelsen.Kari Martinsen og hele forbundsledelsen.