Holder campus åpen i Bergen
Fra venstre: Marit Juven Gjærde, Mariann Solberg Lindtjørn, biskop Kari Veiteberg, Ida Vesteraas og Margaret Birkedal Kløw.
New Corona Measures at VID Oslo from Thursday 29. October
Rektor Bård Mæland ønsker å takke dere for hva dere legger ned i studieinnsats og planlegging og gjennomføring av undervisning og forskning.
This week in the chapel in Oslo
Valget holdes 23. oktober til 2. november.
Velferdsdirektør Kristin Nilsen, rektor Bård Mæland og ordfører Lisbeth Hammer Krog  Foto: Frode Menes
Fra VID-bloggen: Verdier og digitalisering i Koronaens tid
CODE research group at VID Specialised University as guest editor for international DIACONIA journal
Illustrasjon: Studiebarometeret
Nyoppusset stillerom i D14.
Kurs i høgskolepedagogikk
Se åpningssending fra Alrek helseklynge
Illustrasjon av den digitale boken
Arbeid og undervisning på campus ved VID Oslo fra mandag 19. oktober