News

VID Bergen søker miljøarbeidere

VID Bergen søker miljøarbeidere

VID Bergen søker miljøarbeidere

Du kan lese mer om hva det innebærer å være miljøarbeider og søke på stillingene her.

Ta kontakt med studentprest Kristin Lødøen Hope hvis du har spørsmål. Søknadsfristen er 22, april.