News

VID is conducting a learning environment survey

VID is conducting a learning environment survey

Ved å delta i undersøkelsen kan du bidra til å forbedre alle studenters studiehverdag i VID.

Ved å delta i undersøkelsen kan du bidra til å forbedre alle studenters studiehverdag i VID.