Plans

StudyTitleYearFile
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20202020-2021
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20212020-2021
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon 2021 - 20222021-2022
Last ned
Boligsosialt arbeid
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i boligsosialt arbeid2021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
One-year programme
Studieplan for praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
One-year programme
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22021-2022
Last ned
Barnevern
Master
Studieplan master i barnevern 2022-20232022-2023
Last ned
Barnevernsarbeid
Master
Studieplan master i barnevernsarbeid 2022-20232022-2023
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Studieplan for SEPREP TU 20222022-2023
Last ned
Helsefremmende tjenester til eldre
Master
Studieplan for Master i helsefremmende tjenester til eldre2022-2023
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
One-year programme
Studieplan for kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU og EØS 20222022-2023
Last ned
Klinisk sykepleie
Master
Master i klinisk sykepleie, studieretning helsesykepleie 2022-20232022-2023
Last ned
Sorgstøttearbeid
Continuing education
Studieplan Sorgstøttearbeid Masternivå2022-2023
Last ned
Sorgstøttearbeid
Continuing education
Studieplan Sorgstøttearbeid Bachelornivå2022-2023
Last ned
Sosial bærekraft
Bachelor
Bachelor i sosial bærekraft 2022-20232022-2023
Last ned
Interkulturell kompetanse og bærekraft
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft2022-2023
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon
One-year programme
Studieplan for Verdibasert ledelse og administrasjon 2022-20232022-2023
Last ned
Pedagogikk og bærekraft
One-year programme
Studieplan for Årsstudiet i pedagogikk og bærekraftLast ned
Advanced gerontology
Continuing education
Studieplan for videreutdanning i gerontologisk sykepleie, 2021-20222021-2022
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Programme description, specialization in cancer nursing, 2016–20172019–2020
Last ned