Plans

StudyTitleYearFile
Programme description 2015–2016 (English version)2015–2016
Last ned
Programme description 2017–2018 (English version)2017–2018
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
CE
Studieplan for SEPREP TU 20232023-2024
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
CE
Studieplan for SEPREP TU 20212020-2021
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon - årsstudium
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon 2021 - 20222021-2022
Last ned
Boligsosialt arbeid
CE
Studieplan for videreutdanning i boligsosialt arbeid 2022-20232022-2023
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
One-year programme
Studieplan for høyere grad praktisk-teologisk utdanning for prester - PTU22023-2024
Last ned
Barnevern
MasterBarnevern - deltid
Master
Studieplan master i barnevern 2022-20232022-2023
Last ned
Barnevernsarbeid
MasterBarnevernsarbeid - deltid
Master
Studieplan master i barnevernsarbeid 2022-20232022-2023
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
One-year programme
Studieplan for kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU og EØS 20222022-2023
Last ned
Sorgstøttearbeid - videreutdanning
CE
Studieplan Sorgstøttearbeid Masternivå 2022-20232022-2023
Last ned
Sorgstøttearbeid - videreutdanning
CE
Studieplan Sorgstøttearbeid Bachelornivå 2022-20232022-2023
Last ned
Interkulturell kompetanse og bærekraft
One-year programme
Studieplan for Årsstudium i interkulturell kompetanse og bærekraft2022-2023
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon - årsstudium
One-year programme
Studieplan for Verdibasert ledelse og administrasjon 2022-20232022-2023
Last ned
Pedagogikk og bærekraft
One-year programme
Studieplan for Årsstudiet i pedagogikk og bærekraftLast ned
Barnevernsarbeid
MasterBarnevernsarbeid - deltid
Master
Studieplan for master i barnevernsarbeid 2023-2024 (under revisjon)2023-2024
Last ned
Barnevern
MasterBarnevern - deltid
Master
Studieplan for master i barnevern 2023-2024 (under revisjon)2023-2024
Last ned
Sorgstøttearbeid - videreutdanning
CE
Studieplan Sorgstottearbeid Bachelornivå 2023-20242023-2024
Last ned
Sorgstøttearbeid - videreutdanning
CE
Studieplan Sorgstottearbeid Masternivå 2023-20242023-2024
Last ned
Boligsosialt arbeid
CE
Studieplan for videreutdanning i Boligsosialt arbeid 2023-30242023-2024
Last ned