Reading lists

StudyTitleYearFile
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Continuing education
Pensumlister vår 2021, SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram2020-2021
Last ned
Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits
One-year programme
Pensumlister vår 2021, Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits2020-2021
Last ned
Boligsosialt arbeid
Continuing education
Pensumlister høst 2021, Videreutdanning i Boligsosialt arbeid, VID Oslo2021-2022
Last ned
Praktisk-kirkelig diakoniutdanning
Pensumlister høst 2021, Praktisk-kirkelig diakoniutdanning, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Pensumlister høst 2021, Praktisk-teologisk utdanning for prest, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Videreutdanning i kirkemusikk
Continuing education
Pensumlister høst 2021, Videreutdanning i kirkemusikk, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning
Pensumlister høst 2021, Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Verdibasert ledelse og administrasjon
One-year programme
Pensumlister vår 2022, Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon2021-2022
Last ned
Praktisk-kirkelig diakoniutdanning
Pensumlister vår 2022, Praktisk-kirkelig diakoniutdanning, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Praktisk-teologisk utdanning for prest
Pensumlister vår 2022, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Videreutdanning i kirkemusikk
Continuing education
Pensumlister vår 2022, Videreutdanning i kirkemusikk, KUN/VID Tromsø2021-2022
Last ned
Advanced gerontology
Continuing education
Pensumlister vår 2021, Videreutdanning i gerontologisk sykepleie, VID Bergen2020-2021
Last ned
Advanced gerontology
Continuing education
Pensumlister høst 2021, Videreutdanning i gerontologisk sykepleie, VID Bergen2021-2022
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Pensumlister vår 2021, Videreutdanning i kreftsykepleie, VID Bergen/Oslo2020-2021
Last ned
Cancer nursing
Continuing education
Pensumlister høst 2021, Videreutdanning i kreftsykepleie, VID Bergen/Oslo2021-2022
Last ned
Child welfare counselling
Continuing education
Child welfare counselling, reading list, 2015–20162015–2016
Last ned
Child welfare counselling
Continuing education
Child welfare counselling, reading list, 2016–20172016–2017
Last ned
Child welfare counselling
Continuing education
Reading list, specialization in child welfare counselling2017–2018
Last ned
Collaborative practice in therapy
Reading list for specialization in collaborative practice in therapy year 2017–20182017–2018
Last ned
Community Development and Social Innovation
Master
Reading lists, fall 2019, Master in community development and social innovation, VID Oslo/Stavanger2019–2020
Last ned