Research events

More events

Research news

Vice Rector Bård Mæland, Dr. Ntozakhe Simon Cesula, Professor Knut Holter (supervisor), Zephania Shila Nkesela, Dr. Peter Kimilike, professor Kari Storstein Haug.
Awarding of three honorary doctorates
From the left: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.

More news