Spørsmål og svar om ditt studium

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvor kan jeg få praksis?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?

Campus Studiested Helgeland

See separate page for an overview and map of each campus and how to get there.

Go to Studiested Helgeland