Spørsmål og svar til ditt studium

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Hvordan er studiet organisert?
  • Jeg vil gjerne lese litt i sommer. Hva står på pensum?

Campus VID Oslo

See separate page for an overview and map of each campus and how to get there.

Go to VID Oslo