Merk! Der kan komme endringer i praksisstudiene og praksisforløpet grunnet Covid-19.

Informasjon og råd om Koronaviruset for studenter, ansatte og besøkende til VID.

 • Can I find my own placement for practical training?
 • How are the placements assigned?
 • What about travel to the institution that offers the practical training?
 • Will travel expenses associated with the period of practical training be refunded?
 • Can I swap my placement?
 • Are absences allowed during the practical training?
 • Shifts during the practical training?
 • Will I be insured during the period of practical training?
 • Kan jeg få tilrettelegging i praksis?
 • Reisevei, reiseutgifter og forsikring i praksisperioden
 • Hvordan er arbeidstiden i praksis?
 • Fravær og ferie i praksisperioden
 • Hva skal til for å bestå praksis?
 • Hvem kan være praksisveileder for sosionomstudenter og hva innebærer det?

Any other questions?