Studier Health Bachelor

Bachelor i vernepleie deltid

Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til gode hverdagsliv og god livskvalitet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Ved VID kan du studere vernepleie deltid i Stavanger, Bergen eller Sandvika.

Vernepleie deltid passer for deg som ikke ønsker å flytte til ett av våre studiesteder, men som kan se for deg å heller pendle til campus to dager per uke. Du har kanskje en jobb utenom, og ønsker derfor å utdanne deg til vernepleier over fire år?

Foto av en kvinne som hjelper en ungdom med Downs syndrom med PC.
 • Bergen (Part-time)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VPDB-26203_BER
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 15
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10509

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i vernepleie deltid Part-time Bergen (VERNDEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Poenggrense

  Ordinary quota: 48,2
  First diploma quota: 35,8

  Opptakskrav

  Higher education entrance qualification. Read more about Higher education entrance qualification at The Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

  It is possible to apply with prior learning and work experience. This is for applicants that is above 25 years old. Read more about prior learning and work experience on our admission site.

  Mer informasjon

  Organisering

  Click here for information on the part-time programme.

  Each academic year is equivalent to 45 ECTS for part-time students.

  Students work at a placement location during periods of fieldwork. The placement locations are in geographical proximity of the place of study.

  The part-time programme is located in Sandnes and Haugesund.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kainat Tararr, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 45 18 31, e-post: kainat.tararr@vid.no

 • Sandvika (Part-time)

  • Studiested Sandvika
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VERNDELKOM_SAN
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10649

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i vernepleie deltid Part-time Sandvika (VERNDEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Poenggrense

  Ordinary quota: 48,2
  First diploma quota: 35,8

  Opptakskrav

  Higher education entrance qualification. Read more about Higher education entrance qualification at The Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

  It is possible to apply with prior learning and work experience. This is for applicants that is above 25 years old. Read more about prior learning and work experience on our admission site.

  Mer informasjon

  Organisering

  Click here for information on the part-time programme.

  Each academic year is equivalent to 45 ECTS for part-time students.

  Students work at a placement location during periods of fieldwork. The placement locations are in geographical proximity of the place of study.

  The part-time programme is located in Sandnes and Haugesund.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kainat Tararr, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 45 18 31, e-post: kainat.tararr@vid.no

 • Stavanger (Part-time)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode VERNDEL_STAV
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 9600
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 10494

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i vernepleie deltid Part-time Stavanger (VERNDEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023

  Poenggrense

  Ordinary quota: 48,2
  First diploma quota: 35,8

  Opptakskrav

  Higher education entrance qualification. Read more about Higher education entrance qualification at The Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

  It is possible to apply with prior learning and work experience. This is for applicants that is above 25 years old. Read more about prior learning and work experience on our admission site.

  Mer informasjon

  Organisering

  Click here for information on the part-time programme.

  Each academic year is equivalent to 45 ECTS for part-time students.

  Students work at a placement location during periods of fieldwork. The placement locations are in geographical proximity of the place of study.

  The part-time programme is located in Sandnes and Haugesund.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kainat Tararr, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 45 18 31, e-post: kainat.tararr@vid.no

Som vernepleier er du utdannet for å kunne gi tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning og leder fram til offentlig godkjenning som vernepleier. Vernepleiere er autorisert helsepersonell.

– Jeg valgte ikke vernepleiestudiet, studiet valgte meg! Jeg liker å jobbe med mennesker, samtidig som jeg får bidra til å gi mennesker høyere livskvalitet. Studiet gir meg akkurat denne muligheten.

Stephen Tawiah, vernepleiestudent, VID

Questions and answers

 • Hva er snitt eller poenggrenser for vernepleie

  For deltid ved VID Stavanger: kvote for førstegangsvitnemål: 35,0. Ordinær kvote: 46,5.
  For deltid ved VID Sandvika: kvote for førstegangsvitnemål: 36,5. Ordinær kvote: 52,5.
  For deltid ved VID Bergen: kvote for førstegangsvitnemål: 41,5. Ordinær kvote: 49,6.

  Disse poenggrensene er fra året før, og kan variere fra år til år.

 • Hva gjør en vernepleier?

  Arbeidet til vernepleiere er ofte knyttet opp til personer med kognitive funksjonsnedsettelser, for eksempel personer med utviklingshemming eller aldersdemens. Vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser eller rusproblemer.

  Vernepleiere er en etterspurt yrkesgruppe med bred og allsidig kompetanse.

 • Hvor kan en vernepleier jobbe?

  Vernepleieren arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

  Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, barnevern, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren.

 • Hva lærer du på vernepleie-studiet?

  Vernepleierens særlige kompetanse er profesjonelt miljøterapeutisk arbeid. Som vernepleierstudent vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Vernepleiere arbeider sammen med de som har behov for vernepleierens kompetanse for å gjøre hverdagen bedre. Du lærer hvordan du skal kommunisere og samhandle med brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere.

  Bachelor i vernepleie fører fram til en bred helse- og sosialfaglig kompetanse. Studieprogrammets innhold og oppbygging har utgangspunkt i følgende fem kompetanseområder:

  1. Profesjon, etikk og samarbeid
  2. Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
  3. Helsefremming og helsehjelp
  4. Inkludering, deltakelse og rettigheter
  5. Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon.

  Studiet er lagt opp med varierte læringsformer, slik som forelesninger, ferdighetstrening, gruppearbeid og praksis.

  Fagområdene i vernepleierutdanningen er integrert i 16 ulike emner. Et emne kan tilsvare 5, 10, 15 eller 20 studiepoeng. Se fullstendig oversikt over emner i FAQ lenger nede.

 • Prakis utgjør en viktig del av vernepleien

  Praksisstudiene er en viktig del av utdanningen og utgjør en tredjedel av studiet.

  Det er VID som skaffer og fordeler praksissted. Du kan ikke gjøre egne avtaler om praksisplass. Praksisstedene vil være lokalisert i:

  • Rogaland, dersom du studerer vernepleie deltid i Stavanger
  • Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, dersom du studerer vernepleie deltid i Bergen
  • Bærum kommune, dersom du studerer vernepleie deltid i Sandvika

  Praksisstudiene er organisert gjennom tre praksisperioder med ulike temaer.

  • Praksisstudiene er lagt til 2., 3. og 4. studieår.
  • De to første praksisperiodene varer i ni uker, den siste i 13 uker. I disse ukene regner man 30 timers arbeidsuke/5 dager på praksisplassen.
  • Vi anbefaler at du har fri fra ditt ordinære arbeidssted.

  Mange studenter velger også ta et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel i 4. praksisperiode.

  Du kan lese mer om praksis her.

 • Hva betyr det å studere på deltid?

  Vernepleie deltid tilsvarer 75% av et fulltidsstudium. Det vil si at du får en bachelorgrad etter fire år, og tar 45 studiepoeng hvert år.

  • Det er obligatorisk oppmøte to dager per uke gjennom hele studieåret.
  • I tillegg er det enkelte fordypningsuker med fem dagers oppmøteplikt. I fordypningsuken legges det vekt på å gi deg en innføring i forventet læringsutbytte, innhold, aktivitetskrav og vurderingsformer i emnet.
  • I løpet av studietiden er det tre praksisperioder.

  Vi anbefaler at du tar høyde for studiets arbeidsomfang.

 • Hvordan er undervisningen?

  Undervisningen vil være variert og lærerik. Det kan være forelesninger, ferdighetstreninger, tverrprofesjonell samarbeidslæring, gruppearbeid i tillegg til praksisstudier. Det er mye vi skal lære, og det gjør vi best i fellesskap! Vi har stor tro på at vi lærer best av og med hverandre, og vi er også opptatt av å skape et godt sosialt og faglig fellesskap gjennom de fire studieårene.

 • Digital undervisning og undervisning på campus

  Undervisning på campus

  Undervisning på campus handler i stor grad om gruppearbeid, diskusjonsgrupper og ferdighetstrening, og også forelesninger.

  Det varier litt fra emne til emne hvor mye undervisning som krever fysisk tilstedeværelse. Det første året legger vi vekt på mye tilstedeværelse for å bli kjent og komme inn i faget. Det er nærværspliktig undervisning.

  Digital undervisning

  Noe av undervisningen vil gjennomføres digitalt. Digital undervisning foregår både i sanntid, med undervisning både i nåtid på zoom, men også med videoer som ligger på nett.

  Noe undervisning skjer på tvers av campuser, det vil si at foreleser er til stede på én av campusene, og studenter ved andre campus deltar via storskjerm i klasserommet.

 • Hvorfor studere vernepleie ved VID?
  • Varierte læringsformer.
  • Kombinasjon av teori og praksis.
  • Mulighet for å ta praksis eller deler av utdanningen i utlandet.
  • Gode jobbmuligheter i helse- og sosialsektoren
  • Profilemne som fokuserer på etikk, livssynskompetanse og kommunikasjon
 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

 • Emner i vernepleierutdanningen
  • Introduksjon til vernepleie
  • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
  • Deltakelse og hverdagsliv
  • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Psykisk helse
  • Utviklingshemming og hverdagsliv (Praksis 1)
  • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmijø
  • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
  • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
  • Helsefaglig praksis (Praksis 2)
  • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
  • Innovasjon og fagutvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgave
  • Bacheloroppgave
  • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (Praksis 3)

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Resources

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.