Happy children running towards camera

Barnevern

Master | Full-time | 2 years

Happy children running towards camera

Er du barnevernspedagog og ønsker mer kunnskap om barnevernsfeltet og hvordan man ivaretar barn og unge i vanskelige livssituasjoner? Master i barnevern bygger videre på bachelor i barnevern og skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.

Tilbys også som deltidsstudium

About the programme

 • Application start February 1, 2024
  Application deadline June 1, 2024
  Start date August 19, 2024
  ECTS Credits 120
  Supported by Lånekassen Yes
  Duration 2 year
  Language of instruction Norwegian
  Tuition Fee
  • Semester fee NOK 690
  • Copy fee/student council NOK 320
  • Tuition fees NOK 10900
  • Administration fee NOK 39
  • Total per semester NOK 11949
  Admission requirements

  Admission requirements Oslo

  Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

  Søkere med annen tilsvarende utdanning, på tilsvarende nivå, kan tas opp etter individuell vurdering.

  Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

FAQs

Read more

FAQs

Subject list

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Familieveiledning
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Endringsarbeid i barnevernet
 • Utredninger og omsorgsvurderinger i barnevernet
 • Ettervern
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Barn, unge og straffegjennomføring
 • Seksualitet, seksuell helse og barnevern
 • Masteroppgave