Studies Social Master

Master i barnevern

Er du barnevernspedagog og ønsker en dypere forståelse og mer kunnskap om barnevernsfeltet? Master i barnevern bygger videre på bachelor i barnevern og skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.


 • City

  Oslo

  Credits

  Full-time

  Begins

  21. august 2023

  Apply

  15. april 2023

  Supported by Lånekassen

  Ja

  Credits

  120

 • City

  Oslo

  Credits

  Part-time

  Begins

  21. august 2023

  Apply

  15. april 2023

  Supported by Lånekassen

  Ja

  Credits

  120
  Glade barn som løper mot kameraet - illustrasjonsbilde for masterutdanningen i barnevern ved VID

  Search admissions, facts and organization

  • Oslo (Full-time)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABAVHEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Full-time
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norwegian

   Prices

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 10400
   • Totalt per semester NOK 11320

   Apply for admission

   Master i barnevern Full-time Oslo (MABAVHEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Admission requirements

   Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

   Søkere med annen tilsvarende utdanning, på tilsvarende nivå, kan tas opp etter individuell vurdering.

   Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

   More information

   Organization

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   If you have questions about admission, contact Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telephone: +47 22 96 37 90, e-mail: alexander.didriksen@vid.no

  • Oslo (Part-time)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABAVDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Part-time
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk Norwegian

   Prices

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9120

   Apply for admission

   Master i barnevern Part-time Oslo (MABAVDEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Admission requirements

   Bachelorgrad i barnevern med 180 studiepoeng.

   Søkere med annen tilsvarende utdanning på tilsvarende nivå kan tas opp etter individuell vurdering.

   Ved rangering av søkere gjelder VIDs utfyllende bestemmelser for opptak. Les bestemmelsene.

   More information

   Organization

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   If you have questions about admission, contact Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telephone: +47 22 96 37 90, e-mail: alexander.didriksen@vid.no

  Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp.

  Questions and answers

  • Hvem er studiet for?

   Master i barnevern er særlig for barnevernspedagoger

   Er du barnevernspedagog og jobber innenfor barneverntjenesten, institusjonsomsorgen, barne- og ungdomspsykiatri, kriminalomsorg og i barnehage og skole, kan du ta en master i barnevern.

  • Mål for master i barnevern

   Dette lærer du på master i barnevern på VID

   Utdanningen skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

  • Arbeidsmåter

   Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven.

  • Fagmiljø

   Utdanningen dekker følgende kompetanseområder:

   • Barnevernsfaglig kompetanse
   • Forsvarlig rettsanvendelse og rettssikkerhet i barnevernet
   • Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
  • Tilrettelegging

   Muligheter for forkortet studieløp

   Studenter som har tatt annen relevant utdanning på masternivå, for eksempel videreutdanning, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

  Resources

  This website is using cookies to provide a good browsing experience

  These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

  This website is using cookies to provide a good browsing experience

  These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

  Your cookie preferences have been saved.