Studies Social Master

Master i barnevernsarbeid

Er du sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller har lang erfaring fra barnevernets praksisfelt? Master i barnevernsarbeid er orientert om arbeid i barneverntjenesten, barnevernsinstitusjon og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Studiet fyller kompetansekravet for arbeid i barnevernet fra 2031.


 • City

  Oslo

  Credits

  Full-time

  Begins

  21. august 2023

  Apply

  15. april 2023

  Supported by Lånekassen

  Ja

  Credits

  120

 • City

  Oslo

  Credits

  Part-time

  Begins

  21. august 2023

  Apply

  15. april 2023

  Supported by Lånekassen

  Ja

  Credits

  120
  Fem studenter på master i barnevernsarbeid ved VID

  Search admissions, facts and organization

  • Oslo (Full-time)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABARHEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Full-time
   • Studiets lengde 2
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk

   Prices

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 10400
   • Totalt per semester NOK 11320

   Apply for admission

   Master i barnevernsarbeid Full-time Oslo (MABARHEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Admission requirements

   Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

   I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

   Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp

   • Vitnemål fra bachelorgrad

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   More information

   Organization

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning hver dag for studenter på heltidsstudiet.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   If you have questions about admission, contact Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telephone: +47 22 96 37 90, e-mail: alexander.didriksen@vid.no

  • Oslo (Part-time)
   • Studiested Oslo
   • Studiestart 21. august 2023
   • Søknadstart 1. februar 2023
   • Søknadsfrist 15. april 2023
   • Programkode MABARDEL
   • Studiepoeng 120
   • Studieform Part-time
   • Studiets lengde 4
   • Støttes av lånekassen Ja
   • Studieplasser
   • Undervisningsspråk

   Prices

   • Semesteravgift NOK 600
   • Kopiavgift/studentråd NOK 320
   • Studieavgift NOK 8200
   • Totalt per semester NOK 9120

   Apply for admission

   Master i barnevernsarbeid Part-time Oslo (MABARDEL)

   Studiestart 21. august 2023
   Søknadsfrist 15. april 2023

   Admission requirements

   Fullført 3-årig bachelorutdanning, som gir yrkestittel sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog, 180 studiepoeng.

   I tillegg kan søkere med annen helse, pedagogisk, psykologisk eller samfunnsvitenskapelig utdanning og minimum to års relevant erfaring tas opp etter individuell vurdering. Det må da dokumenteres minimum to års relevant erfaring fra arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn. Jf. § 3 i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 krav til mastergrad.

   Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.

   Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

   Dokumentasjonskrav

   Du skal laste opp:

   • Vitnemål fra bachelorgrad

   Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

   Annen dokumentasjon

   Når du har fått opptak til studiet, kreves det

   More information

   Organization

   Studiet organiseres med undervisning i ukesamlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tre ukesamlinger i semesteret med undervisning for studenter på deltidsstudiet. Det varierer hvor mange dager det er undervisning hver uke.

   Studiesamlinger for studieåret 2023-2024 er følgende

   Høst - uke 34, 39, 46

   Vår - uke 5, 10, 17

   Studiet består av obligatoriske og valgfrie fordypningsemner. Se oversikt i studieplanen.

   Studenten skal totalt velge to emner på 10 studiepoeng. Det er mulighet til å søke om godkjenning av tidligere videreutdanning på masternivå for innpasning i mastergradsstudiet.

   If you have questions about admission, contact Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telephone: +47 22 96 37 90, e-mail: alexander.didriksen@vid.no

  Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp.

  Questions and answers

  • Hvem er studiet for?

   Master i barnevernsarbeid er rettet mot:

   Sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere, og mot studenter med annen relevant utdanningsbakgrunn og lang erfaring fra barnevernets praksisfelt.

  • Hva lærer jeg på master i barnevernsarbeid?

   Masterstudiet skal bidra til:

   Analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt.

  • Arbeidsmåter

   Spesialisering og fordypning i barnevern

   Studentene kan spesialisere seg gjennom valg av fordypningsemner og tema for masteroppgaven. Utdanningen har noen felles emner med masterutdanning i barnevern.

  • Fagmiljø

   Følgende kompetanseområder dekkes på master i barnevernsarbeid:

   • Perspektiver på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
   • Barnevernsarbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
   • Innovasjon og fagutvikling i møte med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
  • Tilrettelegging

   Forkortet studieløp

   Studenter som har tatt videreutdanning på masternivå, kan søke innpass og få forkortet studieløpet sitt.

  • Samlingsbasert studie

   Master i barnevernsarbeid på heltid eller deltid

   Utdanningen kan tas på heltid over to år eller deltid over fire år. Den er samlingsbasert med tre samlinger i semesteret.

  Historier fra VID

  Slik er det å studere ved VID

  Resources

  This website is using cookies to provide a good browsing experience

  These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

  This website is using cookies to provide a good browsing experience

  These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

  Your cookie preferences have been saved.