En pasient som har et måleinstrument koblet til hånden sin - som illustrasjon for videreutdanning i kreftsykepleie

Continuing education in cancer nursing

CE | Full-time | 1,5 år

En pasient som har et måleinstrument koblet til hånden sin - som illustrasjon for videreutdanning i kreftsykepleie
The main objective of this programme is to educate thoughtful and professionally updated cancer nurses who can practise nursing to cancer-patients both inside and outside of institutions and assist their next-of-kin.

Om studiet

 • Søknadstart February 1, 2024
  Søknadsfrist April 15, 2024
  Oppstart August 26, 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1,5 år
  Undervisningsspråk Norwegian
  Pris
  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9309
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Bergen

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkespraksis 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

 • Søknadstart February 1, 2024
  Søknadsfrist April 15, 2024
  Oppstart August 26, 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1,5 år
  Undervisningsspråk Norwegian
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9349
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års yrkespraksis som sykepleier 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023 - 27,33 poeng

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Spørsmål og svar

Les mer

Spørsmål og svar

Inger Helen Hjelmeland

Programme Director

Inger Helen Hjelmeland

associate professor

Faculty of Health Sciences

inger.hjelmeland@vid.no

Merete Gloppen

Admission

Merete Gloppen

student advisor

Division for Academic and Student Affairs

merete.gloppen@vid.no

Ingrid Johansen Skogestad

Programme Director

Ingrid Johansen Skogestad

assistant professor

Faculty of Health Sciences

ingrid.skogestad@vid.no

Alexander Didriksen

Admission

Alexander Didriksen

Study Advisor

Division for Academic and Student Affairs

alexander.didriksen@vid.no

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.