Studies

Continuing education in cancer nursing

Continuing education in cancer nursing

Health
Part-time
Full-time
Bergen
Oslo
Norwegian
60 credits
Supported by Lånekassen
Cancer nursing | continuing education 2 yrs | VID Bergen
  • Part-time, Haraldsplass, (KSS-D)
  • Full-time, Haraldsplass, (KSS-H)
  • Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (KRSYH)
  • Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (KRSYK)

Application

Part-time, Haraldsplass, (KSS-D)

Start of study

19. August 2019

Application deadline

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Admissions requirements

About rating applicants

Full-time, Haraldsplass, (KSS-H)

Application deadline

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Admissions requirements

About rating applicants

Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (KRSYH)

Start of study

7. September 2020

Application deadline

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Admissions requirements

About rating applicants

Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (KRSYK)

Start of study

7. September 2020

Application deadline

Per dato er det fremdeles mulig å søke om studieplass.

Admissions requirements

About rating applicants

Resources