Studier Church One-year programme

Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics

Many young people are interested in religion and spirituality in our multicultural society. You are perhaps one of those who likes to discuss existential issues with your friends? Humanistic values and the Christian faith and tradition have been important building blocks in the evolution of Norwegian society. However, the population of Norway is today largely composed of groups with other traditions and religious affiliations.

Three students sitting on a couch
 • Stavanger (Full-time)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist
  • Programkode K/RLE
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Full-time
  • Studiets lengde 1 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 20
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 6994

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics Full-time Stavanger (K/RLE)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Det er mulig å søke på dette studiet på ledige studieplasser på Samordna Opptak.
  Studiet blir lagt ut 20. juli og er åpent fram til studiet er fulltegnet.

  Ordinær kvote: Alle
  Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

  Opptakskrav

  Higher education entrance qualification. Read more about Higher education entrance qualification at The Norwegian Universities and Colleges Admission Service.

  It is possible to apply with prior learning and work experience. This is for applicants that is above 25 years old. Read more about prior learning and work experience on our admission site.

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Learning outcomes

The one-year Programme in Christianity, Religion, Philosophies of Life and Ethics provides a good introduction to the stories of the bible and the Christian faith. Studies about the history and traditions of the Church and the interface with beliefs and practices in other religions and faiths are also a central part of the programme. This will give students a good understanding of the importance of religion in general and the Christian faith in particular for society and for individuals.

Options for further studies

The one-year programme can be taken as an independent study. It can also be taken as part of a Bachelor's degree in Theology or the Programme of Professional Study in Theology.

Questions and answers

 • Opptakskrav og poenggrense

  Generell studiekompetanse/realkompetanse.

  Alle kvalifiserte søkere i ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål fikk tilbud om studieplass i 2022.

 • Hva lærer du?

  Årsstudiet i kristendom, religion, livssyn og etikk gir god innføring i Bibelens fortellinger og den kristne tro. Studier gir deg innføring i Det gamle testamente, Det nye testamente, kirkehistorie, misjonsteologi, systematisk teologi og religion og livssyn.

  Kirkens historie og tradisjon, og møte med tro og praksiser i andre religioner er også sentralt. Dette vil gi deg god kjennskap til betydningen av religion generelt og den kristne tro spesielt for samfunn og for enkeltmennesker.

  Årsstudiet består av 6 emner à 10 stp og er et fulltidsstudium.

 • Hvorfor velge dette studiet?

  Årsstudiet i KRLE vil gi deg teologisk og religionsfaglig kunnskap i både historiske og aktuelle perspektiv. Tema som kirkens misjonale og diakonale vesen, samt kirkens globale og lokale kontekster er forankret i høgskolens tradisjon og er samtidig rettet inn mot kirkens nåtid og framtid.

  Du vil få god kjennskap til betydningen av religion generelt og den kristne tro spesielt for samfunn og for enkeltmennesker.

 • Hva er flex-teol?

  Flere av emnene i årstudiet tilbys også i et nytt studietilbud som vi har kalt flex-teol. Dette er en nettbasert utdanning for deg som ønsker å studere deltid og tilegne deg teologisk kompetanse over tid. Nettstudier gjør det enkelt å studere uansett hvor du bor.

  Oversikt over flex-teol emner finner du her.

  På sikt vil det være mulig å innpasse disse emnene i en bachelor- eller profesjonsutdanning i teologi. Eventuelle forkunnskapskrav knyttet til enkeltemner vil være spesifisert i emnebeskrivelsene.

  For spørsmål om flex-teol, vennligst kontakt studieleder for programområde teologi, Terese Bue Kessel.

Resources

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.