Studier Church Master

Master of diakonia

Are you interested in your fellow human beings? Do you want to work with justice and inclusive societies?

Studenter og lærere på Master i Diakoni ved VID i engasjert samtale
 • Oslo (Full-time)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 2. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MFM2-DIA
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Full-time
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 4080
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 5129

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master of diakonia Full-time Oslo (MFM2-DIA)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis. Disse utdanningsløpene vil sammen med en master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

  Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Organisering

  Studiet kan søkes på frem til 15. april hos MF vitenskapelige høyskole

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. (Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.) Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven).

  Undervisningen i hvert emne er lagt til seks uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3 ukers praksis i menighet og en 4 ukers fordypningspraksis.

  Samlingsuker høstsemesteret på VID

  MADIA-457 Diakonivitenskap I: Uke 34, 39, 46

  MADIA-472 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis: Uke 34, 39, 46

  MADIA-466 Diakonalt arbeid: Uke 36, 41, 47

  MADIA-591 Kriser i et diakonalt og sjelesørgerisk perspektiv (valgemne): UKe 36, 41, 47

  Praksisuker: Uke 42, 43, 44

  Vi tar forbehold om endringer.

  Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 studiepoeng per semester.

 • Oslo (Part-time)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 19. august 2024
  • Søknadstart 1. februar 2024
  • Søknadsfrist 15. april 2024
  • Programkode MADIAMFDEL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 4300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 5349

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master of diakonia Part-time Oslo (MADIAMFDEL)

  Studiestart 19. august 2024
  Søknadsfrist 15. april 2024
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

  Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp

  • vitnemål fra bachelorgrad

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning – For-2017-01-06-13.

  Annen dokumentasjon

  Etter at du har fått opptak til studiet, kreves det

  Mer informasjon

  Organisering

  Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF vitenskapelig høyskole. Utdanningsinstitusjonene ligger i gåavstand til hverandre.

  Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng.

  Undervisningen i hvert emne er lagt til tre uker per semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder, en 3-ukers praksis i menighet og en 4-ukers fordypningspraksis.

  Samlingsuker for høstsemesteret, 1. studieår

  MADIA-457 Diakonivitenskap I: Uke 34, 39 og 46.

  MADIA-472 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis: Uke 34, 39, 46

  Deltidsstudenter og heltidsstudenter går sammen. Deltidsstudenter tar 15 studiepoeng i semesteret.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

Master of diakonia is a collaboration between the VID Specialized University and MF Norwegian School of Theology.

Interdisciplinary

Master of diakonia is aimed at social workers, nurses, occupational therapists, social educators, teachers and others with a Bachelor’s Degree or equivalent within health-, social science or pedagogical education. Potential candidates will be interested in participating in future-oriented care, diakonia, relief- or mission work. The Master’s Degree Programme provides you with a deeper understanding of the diaconal mission of the Church. At the same time, you will develop the skills and attitudes you need for diaconal practice.

Why should I choose the master's degree programme in diakonia?

 • You will be qualified for care practice and leadership in the Church and society.
 • You learn about new research in diakonia and may contribute with fresh knowledge through personal experiences and research in the field.
 • Interesting field work in congregations and diaconal institutions/organisations.
 • Opportunities for field work abroad.
 • You can study part- or full-time.

Learning through practice

There are two periods of field work during the programme: One three-week period of field work in a congregation and one four-week period of field work at an institution, organisation or at an international mission- or relief work project. Field work is significant to theoretical subjects and the programme emphasises understanding of the various fields of practice, practical training, ability to cooperate and interdisciplinary activities.

Career opportunities

After completing the programme, you are qualified for positions as Deacon in the Church of Norway or other denominations. The diaconal competencies meet the needs for qualitative care and management within organisations and institutions, both nationally and internationally. The programme also qualifies for further studies at the PhD level.

Facts

Master of diakonia is based on a bachelor's degree in health- or social sciences or a pedagogical discipline of minimum 180 ECTS.

Offer to foreign exchange students:

https://www.vid.no/en/international/exchange-student/learning-possibilities/

Questions and answers

 • Hvem er studiet for?

  En master i diakoni er for deg som

  er sosionom, sykepleier, lærer, eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

 • Studere på heltid eller deltid?

  Masterprogrammet kan tas på heltid eller deltid

  Master i diakoni kan tas enten som heltidsstudium over to år eller som deltidsstudium over fire år.

  Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF vitenskapelig høyskole.

  De som skal søke på heltid, søker direkte til MF. Søkere til deltid, søker direkte til VID.

  Dette studiet krever at studentene har pc med kamera ved digital undervisning.

 • Hvor kan jeg studere master i diakoni?

  Mulighet for å ta første år i Tromsø

  Det er mulig å ta det første året i mastergraden på Kirkelig utdanningssenter Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), VID Tromsø.

  Praktisk-kirkelig diakoniutdanning består av to emner (a 15 stp) som erstatter emnene MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA 5220 og praksisperiodene i VID/MF masteren. Du søker Praktisk-kirkelig diakoniutdanning i Tromsø ved å søke opptak som deltidsstudent på master i diakoni ved VID. Merk søknad med «Kirkelig utdanningssenter nord 1. år».

  En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011.

 • Hvilke emner gjennomgås?

  Emner - master i diakoni

  • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
  • Livssyn, verdier og relasjoner, 1. semester
  • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
  • Diakonalt arbeid, 3. semester
  • Sjelesorg, 4. semester
  • Fordypningspraksis, 4. semester
  • Prosjektbeskrivelse for masteroppgave, 5. semester
  • Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner, 5. semester
  • Samskaping og sosial innovasjon, 7. semester
  • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, 7. semester
  • Eventuelt andre valgemner, 7. semester
  • Masteroppgave, 6. og 8. semester

  Alle emner som inngår i graden skal normalt være bestått før masteroppgaven leveres.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Resources

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.