Studies

Master of diakonia

Master of diakonia

Church
Full-time
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Diakonia | master | VID Specialized University

Courses

 • Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk, 1. semester
 • Diakonalt arbeid, 1. semester
 • Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver, 2. semester
 • Sjelesorg og fordypningspraksis, 2 semester
 • Ledelse, etikk og samfunnsansvar, 3. semester
 • Kriser i et sjelesørgerisk perspektiv, valgemne, 3. semester
 • Internasjonal diakoni, valgemne, 3. semester
 • Eventuelt andre valgemner, 3 semester
 • Masteroppgave, 4. semester

Articles

Interview with Inger Molvik

Interview with Inger Molvik

– Jeg har trivdes veldig godt på diakonistudiet, sier Inger Molvik som ikke er i tvil om at studiet har gjort henne bedre kvalifisert for jobben hun har.

Les mer

Read more about how being a student at VID is

 • Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MFM2-DIA)
 • Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MADIAMFDEL)

Application

Full-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MFM2-DIA)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

15. April 2020

Part-time, Diakonhjemmet, Oslo, (MADIAMFDEL)

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

15. April 2020

Resources