Continuing education in drug- and addiction related problems

CE | Part-time | 2 years

The specialization programme in drug- and addiction related problems aims to stimulate professional and personal confidence and provide increased competence when dealing with patients with drug- and addiction related problems, their next-of-kin and collaborative partners.

About the programme

 • Application start February 1, 2024
  Application deadline June 1, 2024
  Start date September 9, 2024
  ECTS Credits 60
  Supported by Lånekassen Yes
  Duration 2 year
  Language of instruction Norwegian
  Tuition Fee
  • Semester fee NOK 690
  • Copy fee/student council NOK 320
  • Tuition fees NOK 15100
  • Administration fee NOK 39
  • Total per semester NOK 16149
  Admission requirements

  Admission requirements Oslo

  • Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang innenfor helse- og sosialfag eller andre relevante fagområder.
  • Minst ett års yrkespraksis med relevans for rusfeltet etter endt utdanning. Studenten må være i minst 50% stilling med relevans for rusfeltet under utdanningen.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Suppleringsopptak 2023 - 28,63 poeng

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har hatt pasient/-klientarbeid i minst ett år etter endt utdanning, og at du i studietiden skal arbeide i minst 50 % stilling med relevans for rusfeltet.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

FAQs

Tidligere studenter forteller om sine fordypningsoppgaver

Å fremme og hindre gode pasientforløp for ROP-pasienter i psykisk helsevern

I psykisk helsevern for voksne er en andel pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser representert som en pasientgruppe. ROP-pasienter har ofte sammensatte og komplekse utfordringer, og skal møtes av helsepersonell med tilstrekkelig kunnskapsnivå og ferdigheter.

«Pels og poter gjorde meg rusfri»

Hunder er svært populære og allsidige som kjæledyr. Forskning viser at hundeiere opplever sterk tilknytning og omsorg ovenfor hundene sine, hvorav hunden kan påvirke til flere positive aspekter i sammenheng til en god livskvalitet.

Hva skjer når medlemskap i 12-trinnsgrupper blir en profesjonell kompetanse?

Sykepleier Tommy Nitschke har gjort en viktig kvalitativ intervjuundersøkelse, hvor han har sett på hvordan helseprofesjonelle med egenerfaring fra AA eller NA opplever spenningsfeltet mellom profesjonell yrkesetikk og den dydsetikk og det rammeverk som definerer de anonyme 12-trinsgrupper.

FAQs

Liese Recke

Programme Director

Liese Recke

associate professor

liese.recke@vid.no

Ellen Luckman

Programme Director

Ellen Luckman

advisor

ellen.luckman@vid.no

Elise Fylling

Opptak

Elise Fylling

rådgiver, opptak

elise.fylling@vid.no

Subject list

 • Basic ideology and theory
 • Specialization in theory and research methods
 • Avhengighetsbegrepets mangfoldige aspekter og fortolkninger
 • Behandlings- og omsorgstjenester til ulike målgrupper
 • Rus/avhengighet og psykiske lidelser
 • Behandlingstilnærmninger og behandlingsmetoder
 • Makt og tillit i relasjoner
 • Brukermedvirkning
 • Etikk og verdier
 • Forebygging
 • Profesjoners roller og posisjoner i en organisatorisk kontekst
 • Forebygging av utbrenthet
 • Kritisk refleksjon
 • Vitenskapsteori og vitenskapelig metode
 • Utarbeidelse av fordypningsoppgave med selvvalgt tema