Studies

Master of family therapy and systemic practice

Master of family therapy and systemic practice}

Family therapy
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Master of family therapy and systemic practice | VID

Courses

  • Grunnlagsforståelse
  • Faglige tilnærminger
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Personlig og profesjonell utvikling
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Masteroppgaven

Programme code

MAFAM

Type

Part-time

City

Oslo

Credits

120

Length of study

4 year

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Randi Bagge

Language of instruction

Norwegian

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Deltid 2019-2020, gjelder fra høst 20194603201460015380
Deltid 2019-2020, gjelder tidligere kull (før høst 2019)4603201410014880
Ytterligere kostnader kommer i tillegg, se avsnittet Dersom arbeidsgiver betaler studiekostnadene0

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Start of study

9. September 2019

Resources