Studies

Bachelor of nursing

Bachelor of nursing

Health
Full-time
Part-time
Oslo
Bergen
Helgeland
Sandvika
Norwegian
180 credits
Supported by Lånekassen

Articles

Interview with Njål Kleivkås

Interview with Njål Kleivkås

Njål Kleivkås var sykepleierstudent ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, og jobber nå ved Ullern Helsehus, Avd.1 Rehabilitering. Han er oppvokst på et gårdsbruk i Ytre Levang, Leirfjord kommune, som ligger på Helgelandskysten.

Les mer

Wanted more first aid on the syllabus

Wanted more first aid on the syllabus

At the initiative of nursing students at VID Oslo, the first emergency medical association for students at VID was founded.

Les mer

Read more about how being a student at VID is

Søk opptak

Apply

Full-time (BASP_OSL)

Start of study

15. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Full-time (BASP_BER)

Start of study

15. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Part-time, Studiested Helgeland, (BASPDEL_HEL)

Start of study

15. August 2022

Application deadline

Fortløpende opptak til studiet er fulltegnet

Admission requirements

Part-time, Studiested Sandvika, (BASPDEL_SAN)

Start of study

15. August 2022

Application deadline

20. April 2022

Admission requirements

Ressurser