Studies

Master of nursing with a community health perspective

Health
Part-time
Oslo
Norwegian
120 credits
Supported by Lånekassen
Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv er klinisk orientert og retter seg mot sykepleiere som ønsker en faglig fordypning innen helsesøsterfaget.

Facts

Programme code

MIS

Type

Part-time

Campus

Diakonova

City

Oslo

Credits

120

Supported by Lånekassen?

Yes

Academic responsibility

Hilde Egge
Nina Olsvold

Places

54

Language of instruction

Norwegian

Points required

Ordinær kvote: 38,86

Fees

Price forSemester feeCopy fee / student councilTuition feeTotal per semester
Part-time 2019–20204603201760018380

All fees are in Norwegian kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Organization of the study

Application

Admissions requirements

About rating applicants

Application deadline

Det er fremdeles er ledige studieplasser på 3. og 4. studieår (studiekode 4022) og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Resources