A woman in positive interaction with a child

Master of nursing with a community health perspective

CE | Full-time | 1,5 år

A woman in positive interaction with a child

The continuing education programme in public health nursing is clinically oriented and is aimed at nurses who want to specialize in public health nursing.

Om studiet

 • Søknadstart February 1, 2024
  Søknadsfrist April 15, 2024
  Oppstart August 19, 2024
  Studiepoeng 90
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 1,5 år
  Undervisningsspråk Norwegian
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 23300
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 24349
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Norsk autorisasjon i sykepleie
  • Minimum to års praksis i en pasientrettet 100% sykepleierstilling. Deltid regnes om til heltid. Praksis regnes fra og med dato for utstedt autorisasjon
  • Karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen

  Søker må være kvalifisert iht. opptakskravene innen søknadsfrist 15. april. Søknadsfristen er absolutt. Det er derfor viktig at du laster opp all dokumentasjon innen denne fristen. Dokumentasjon som er lastet opp senere enn 15. april blir ikke tatt hensyn til.

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 36,58 poeng i suppleringsopptaket 2023

  Konstituert kvote: 34,00 poeng i suppleringsopptaket 2023

  Dokumentasjonskrav

  Følgende må lastes opp i søknadsweb når du søker og senest innen søknadsfristens utløp:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Norsk autorisasjon som sykepleier / HPR-nummer
  • Signert(e) arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Følgende gjelder kun søkere i kvote for konstituerte helsesykepleiere: bekreftelse fra leder på stilling som konstituert helsesykepleier. 25 % av studieplassene er forbeholdt søkere som jobber som konstituerte helsesykepleiere

  Arbeidsavtaler/-kontrakter og CV godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

 • Competence and qualifications

  The contiuing education programme in public health nursing will give the candidate a deeper understanding of the challenges of public health work in general, and child health centres and school health services in particular, and how these services can be safeguarded. The study programme will also qualify students for positions as a public health nurse in the primary care services.

 • Work placement

  Ten weeks of the programme (4 in the spring semester + 6 in the autumn semester) will be spent in a work placement in a child health centre or school health service. VID strives to secure placements close to where students live, but the number of placements we can secure in each county (outside Eastern Norway) varies from year to year. Students therefore need to be flexible and to be aware that their work placement may not be in their home county. Students may need to commute or rent somewhere to stay whilst on the work placement. Travel and accommodation expenses are not reimbursed for public health nursing students.

 • Incorporation into a Master’s degree

  The contiuing education programme can be counted towards the first part of the Master’s degree in Clinical Nursing, which will start in autumn 2020.

 • Relevance of the study programme

  The public health nurse’s area of work in primary health care is mainly related to child health centres, school health services and health centres for adolescents. Almost all children attend a health centre for the first few years of their life, regardless of their parents’ social position. The health centres thereby help to reduce social inequalities in health. An effective school health service that helps promote good mental and physical health in children and young people is important in a public health perspective.

  Health centres for adolescents provide free health services for the 13–25 age group, and therefore represent an important service for those at a vulnerable age with many physical and mental changes.

Spørsmål og svar

 • Competence and qualifications

  The contiuing education programme in public health nursing will give the candidate a deeper understanding of the challenges of public health work in general, and child health centres and school health services in particular, and how these services can be safeguarded. The study programme will also qualify students for positions as a public health nurse in the primary care services.

 • Work placement

  Ten weeks of the programme (4 in the spring semester + 6 in the autumn semester) will be spent in a work placement in a child health centre or school health service. VID strives to secure placements close to where students live, but the number of placements we can secure in each county (outside Eastern Norway) varies from year to year. Students therefore need to be flexible and to be aware that their work placement may not be in their home county. Students may need to commute or rent somewhere to stay whilst on the work placement. Travel and accommodation expenses are not reimbursed for public health nursing students.

 • Incorporation into a Master’s degree

  The contiuing education programme can be counted towards the first part of the Master’s degree in Clinical Nursing, which will start in autumn 2020.

 • Relevance of the study programme

  The public health nurse’s area of work in primary health care is mainly related to child health centres, school health services and health centres for adolescents. Almost all children attend a health centre for the first few years of their life, regardless of their parents’ social position. The health centres thereby help to reduce social inequalities in health. An effective school health service that helps promote good mental and physical health in children and young people is important in a public health perspective.

  Health centres for adolescents provide free health services for the 13–25 age group, and therefore represent an important service for those at a vulnerable age with many physical and mental changes.

Malene Brekke

Programme Director

Malene Brekke

assistant professor

Faculty of Health Sciences

malene.brekke@vid.no

Merete Gloppen

Admission

Merete Gloppen

student advisor

Division for Academic and Student Affairs

merete.gloppen@vid.no

Emneliste

 • MAHEL5010 Folkehelsearbeid
 • MAHEL5020 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 1
 • MAHEL5030 Kunnskapsbasert praksis
 • MAHEL5040 Helsesykepleiers tjenesteutøvelse 2
 • MAHEL5400 Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • MAHEL6200 Prosjektbeskrivelse/Forberedelse til masteroppgave
 • MAHEL5500 Ledelse, tjenesteforbedring og samfunnsengasjement
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.