Studier Leadership Continuing educationMaster

Videreutdanning i pastoral lederutvikling

Er du prest eller prost i Den norske kirke? I videreutdanningen pastoral lederutvikling lærer du mer om prestens ansvar som strategisk og åndelig leder i og av menigheten.

 • (Part-time)

  • Studiested
  • Studiestart 15. februar 2022
  • Søknadstart 9. september 2021
  • Søknadsfrist 15. november 2021
  • Programkode VUPLU
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Part-time
  • Studiets lengde 1,5
  • Støttes av lånekassen Nei
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norwegian

  Priser

  • Semesteravgift NOK 600
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 11700
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 12659

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i pastoral lederutvikling Part-time (VUPLU)

  Studiestart 15. februar 2022
  Søknadsfrist 15. november 2021

  Opptakskrav

  Kurset er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse. Studiet er åpent for ordinerte prester med minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste som prest. PLU kan søkes innpasset i master i praktisk teologi og i master i verdibasert ledelse.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet går over 3 semestre. Hvert semester følger du et ett emne med 10 studiepoeng.

  Hvert semester er det to samlinger. En tredagers samling hvor vi møtes fysisk, og en todagers samling på zoom.

  Datoene er foreløpige og kan bli endret!

  Våren 2022

  15.-17.2 Østlandsområdet

  21.-22.4. Møtes på Zoom

  4.-9.5. Hjemmeeksamen

  Høsten 2022

  18.- 19.9 Møtes på Zoom

  7.- 9.11 Østlandsområdet

  14.-19.11 Hjemmeeksamen

  Våren 2023

  13.-14.2 Møtes på Zoom

  17.-19. 4 Stavangerområdet

  8.-12.5 Hjemmeeksamen

  Det anbefales å søke om studiepermisjon 15 dager hvert av de tre semestrene, totalt 45 dager, eller 9 uker, for hele PLU.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Ella Johanne Flatland, senior adviser, head of admission, Oslo, telefon: +47 22 45 19 26, e-post: ella.flatland@vid.no

Pastoral lederutvikling (PLU) tar utgangspunkt i prestens ansvar som strategisk og åndelig leder i og av menigheten. PLU gir perspektiver på pastorale lederroller og hvordan disse utfoldes i praksis ved å ta opp relevante perspektiver i pastoralteologi og ekklesiologi, samt organisasjons- og ledelsesfaglige perspektiver med vekt på verdier, endring og ledelse i praksis. Studiet tematiserer endringsprosessene i folkekirken. Ledelse er det gjennomgående temaet i hele videreutdanningen, og skal gi prester og proster økt innsikt i egen lederrolle.

Questions and answers

 • Målgruppe

  Målgruppen er prester og proster i Den norske kirke. Videreutdanningen er egnet som fordypning i ledelse for sokneprester og proster i Den norske kirke, men også for prester i andre stillinger i Den norske kirke som vil utvikle ledelseskompetanse.

  Studiet er åpent for ordinerte prester med minimum to års praksis fra kirkelig tjeneste som prest. PLU kan søkes innpasset i master i praktisk teologi og i master i verdibasert ledelse.

 • Studiets formål

  Ledelse er det gjennomgående temaet i hele videreutdanningen. Formålet er å utruste prester og proster med økt innsikt i egen lederrolle.

  PLU har som mål å styrke og utvikle prestene som utøvere av strategisk og åndelig ledelse. Utdanningen skal bidra til personlig og faglig vekst samt gi økt innsikt og trygghet i den pastorale lederrollen. Studiet retter seg mot menighetsprester som ønsker å utvikle ledelseskompetanse, inkludert proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar. Kunnskapsutviklingen i studiet skjer gjennom innsikt fra nyere forskning, deltakernes praksiserfaringer, samt felles og individuell refleksjon. Det teoretiske tilfanget sammenholder et verdibasert og praksisorientert perspektiv på ledelse med teori som er særlig relevant for kirke og menighet.

  Studiet tar for seg ledelse som forvaltning av verdier og ordninger. Ledelse er også en personlig preget praksis. Studiet vektlegger prestens rolle og identitet, men også kontekster som rammer inn pastoral ledelse, særlig samhandling. Det vil bli brukt ekstra fokus på sammenhenger mellom ledelsespraksis, egen tro og identitet. Et annet viktig tema er å utøve ledelse i endringsprosesser i kirke og samfunn. Refleksjonen over ekklesiologi og presterolle knyttes til refleksjon over egen lederatferd i møte med andre.

 • Hva lærer du?

  PLU er en velrenommert videreutdanning i kirkefeltet som har eksistert i flere år, men har ikke tidligere blitt tilbudt av VID. I denne vudereutdanningen lærer du perspektiver på pastorale lederroller, og hvordan disse utfoldes i praksis ved å gå igjennom relevante perspektiver i pastoralteologi og ekklesiologi. I tillegg går vi igjennom relevante perspektiver i organisasjons- og ledelsesfag med vekt på verdier, endring og ledelse i praksis.

 • Arbeidsmåter

  Studentene arbeider med ulike fokusområder for pastoral ledelse. Dette kan være samarbeid om gudstjeneste, forkynnelse, menighetsrådsarbeidet, samarbeidet i staben og med frivillige. Studentene lærer å bruke konkrete verktøy og metodikker for samhandling og kommunikasjon med frivillige og ansatte. PLUs vitenskapsområde er organisasjon- og ledelsesfag, samt de teologiske disiplinene ekklesiologi og pastorallære.

 • Emner

  Pastoralteologi, ekklesiologi og ledelse - 10 studiepoeng

  Presten som verdibevisst og relasjonell leder - 10 studiepoeng

  Presten som leder av strategi og utvikling - 10 studiepoeng

 • Finansiering

  Søkere som ønsker å delta på PLU i rammen av Den norske kirkes EVU-ordning kan søke biskop/arbeidsgiver om økonomisk støtte og permisjon. Ved godkjent søknad fra arbeidsgiver, søkes opptak til PLU på VIDs hjemmesider.

  Studieavgift og semesteravgift per semester dekker en samling med opphold og overnatting på hotell, men det dekker ikke utgifter til reise.

Resources

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.