Continuing education in psychosocial work with children and youth

CE | Part-time | 2 år

Do you want to help strengthen the feeling of inherent worth in children and youth and encourage them to use their full potential, competence and hidden opportunities?

Om studiet

 • Søknadstart February 1, 2024
  Søknadsfrist April 15, 2024
  Oppstart September 9, 2024
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norwegian
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 1049
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  • Det kreves bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende i relevante fagområder: helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), diakonalt arbeid, medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi
  • Det kreves også to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Praksisen må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.
  • I de to årene utdanningen pågår må studenten stå i et arbeidsforhold hvor hun eller han arbeider minimum 50 % i direkte arbeid med barn og unge (0–23 år). Dette må dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023 - 13,75 poeng

  Dokumentasjonskrav

  Du skal laste opp følgende:

  • Vitnemål fra bachelorgrad
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent. Attesten(e) må dokumentere at du har arbeidet med barn/unge etter endt utdanning, samt at du har minst 50 % arbeidstilknytning med barn og unge (0 - 23 år) i løpet av studietiden.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Line Constance Holmsen

Programme Director

Line Constance Holmsen

assistant professor, PhD candidate

Centre for Diaconia and Professional Practice

line.holmsen@vid.no

Ella Johanne Flatland

Opptak

Ella Johanne Flatland

senior adviser, head of admission

Division for Academic and Student Affairs

ella.flatland@vid.no

Emneliste

 • Epistemic perspectives
 • Mental health among children and youth
 • Qualitative and quantitative methods
 • Organization and coordination of services – youth and adults
 • Psychosocial work- competence- and service development, diverse practices, theories and ethical dilemma
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.