Studenter som går og snakker sammen.

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram

CE | Part-time | 2 år

Studenter som går og snakker sammen.

SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) Tverrfaglig Utdanningsprogram (SEPREP TU) er en desentralisert utdanning hvor de som skal samarbeide om personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, i hele Norge, utdanner seg sammen. Vi har fokus på behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Om studiet

 • Søknadstart
  Søknadsfrist
  Oppstart
  Studiepoeng 60
  Støttes av lånekassen Nei
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norwegian,English
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 2800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 3849
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års varighet innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag.

  Søkere med en annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp. Søkere som ikke fyller de fastsatte kravene kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Det er en forutsetning at søkere har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i tråd med Forskrift 6. januar 2017 om opptak i høgre utdanning § 2-2.

  Følgende legges til grunn for opptak:

  • Sikre en tverrfaglig og tverretatlig sammensetning av kullet, hvor minst 1/3 av studentene arbeider på ett av de to forvaltningsnivåene som er representert
  • Tilstrebe å inkludere søkere med brukererfaring og/eller pårørendeerfaring. Studieleder kan fravike rangeringsreglene i utfyllende bestemmelser (utfyllende bestemmelser for opptak ved VID vitenskapelige høgskole 6. desember 2017) i den grad det er nødvendig for å oppfylle disse kriteriene.

  Søkers samlede kliniske og utdanningsmessige kvalifikasjoner vil bli vurdert helhetlig og liberalt.

  Lokale opptak

  Informasjon om oppstart av nytt utdanningsprogram annonseres lokalt. Opptak gjennomføres av lokal arrangør. Kullet skal være tverrfaglig og tverretatlig sammensatt. Arbeidsgiverne i opptaksområdet har innflytelse på prioritering ved opptak, og lokal arrangør ved styringsgruppa har ansvaret for sammensettingen av kullet.

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

Programansvarlig

Erlend Rinke Maagerø-Bangstad

associate professor

Faculty of Health Sciences

erlend.maagero-bangstad@vid.no

Wenche Løyning

Kontaktperson

Wenche Løyning

rådgiver

Faculty of Health Sciences

wenche.loyning@vid.no

Emneliste

 • SEPREPTU8010 Menneskesyn, kunnskapsformer og relasjonsforståelse
 • SEPREPTU8020 Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • SEPREPTU8030 Forståelse av psykose og ROP-problematikk
 • SEPREPTU9010 Modeller og metoder i behandling og oppfølging
 • SEPREPTU9020 Tjenestenettverk og samarbeid
This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.