Social work

Master | Full-time | 2 år

Masters of social work is an education relevant to professionals in various fields of practice such as NAV, child welfare, drug care, psychiatry, education and other areas where social workers, child welfare professionals, nurses and welfare workers work.

Om studiet

 • Søknadstart February 1, 2024
  Søknadsfrist April 15, 2024
  Oppstart August 19, 2024
  Studiepoeng 120
  Støttes av lånekassen Ja
  Studiets lengde 2 år
  Undervisningsspråk Norwegian
  Pris
  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949
  Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav Oslo

  Fullført 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom, barnevernspedagog, vernepleier eller velferdsviter), eller tilsvarende internasjonal utdannelse.

  Søkere med annen profesjonsutdanning eller samfunnsvitenskapelig cand. mag eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering. Det må da også dokumenteres minimum to års relevant sosialfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse. I den individuelle vurderingen vil relevant praksis og omfang av relevante fag/emner i fagkretsen legges til grunn.

  Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse.

  Poenggrense

  Suppleringsopptak 2023: 19,35 poeng

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på masternivå, les mer om rutinen for dette her.

Spørsmål og svar

Les mer

Spørsmål og svar

Maja Bjørgum

Programansvarlig

Maja Bjørgum

høgskolelektor

Faculty of Social Studies

maja.bjorgum@vid.no

Saskia Butler

Programme Director

Saskia Butler

rådgiver

Faculty of Social Studies

saskia.butler@vid.no

Alexander Didriksen

Admission

Alexander Didriksen

Study Advisor

Division for Academic and Student Affairs

alexander.didriksen@vid.no

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.