Foto av en kvinne som hjelper en ungdom med Downs syndrom med PC.

Vernepleie

Bachelor | Part-time | 4 years

Foto av en kvinne som hjelper en ungdom med Downs syndrom med PC.

Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til gode hverdagsliv og god livskvalitet for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vernepleie deltid passer for deg som ikke ønsker å flytte til ett av våre studiesteder, men som kan se for deg å heller pendle til campus to dager per uke. Du har kanskje en jobb utenom, og ønsker derfor å utdanne deg til vernepleier over fire år?

NB! Søknader til Bergen går gjennom lokalt opptak.
Klikk her for å søke deg til Bergen.

Tilbys også som heltid

About the programme

FAQs

Read more

Bachelor i vernepleie – studer ved VID vitenskapelige høgskole

Som vernepleier vil du få styrket din evne til å møte mennesker med respekt og empati. Mange vernepleiere jobber med psykisk utviklingshemmede, men valgmulighetene er mange. Ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes, utdannes dyktige vernepleiere.

FAQs

Laila Luteberget

Programme Director

Laila Luteberget

associate professor, programme director

Institute for Health

laila.luteberget@vid.no

Merete Gloppen

Opptaksansvarlig

Merete Gloppen

student advisor

Division for Academic and Student Affairs

merete.gloppen@vid.no

Laila Luteberget

Programme Director

Laila Luteberget

associate professor, programme director

Institute for Health

laila.luteberget@vid.no

Laila Luteberget

Programme Director

Laila Luteberget

associate professor, programme director

Institute for Health

laila.luteberget@vid.no

Subject list

 • Introduksjon til vernepleie
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Deltakelse og hverdagsliv
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helse
 • Utviklingshemming og hverdagsliv (Praksis 1)
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmijø
 • Folkehelse, helsefremming og helsehjelp
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helsefaglig praksis (Praksis 2)
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og prosjektskisse til bacheloroppgave
 • Bacheloroppgave
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis (Praksis 3)