Enheter

Centre of Learning in Professional Education and Practice

Centre of Learning in Professional Education and Practice

Centre of Learning in Professional Education and Practice will contribute in strengthening and profiling VID as a learning and innovative educational institution.

About the Centre:

Centre of Learning in Professional Education and Practice er en underenhet av Avdeling for utdanning

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Centre of Learning in Professional Education and Practice

Studier