Ansatte

Ane Noer Korssjøen

Ane Noer Korssjøen

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Anette Isabel Jahns Faksnes

Anette Isabel Jahns Faksnes

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Brit Marie Hovland

Brit Marie Hovland

førsteamanuensis
Diakonveien 18
Davide Bertelli

Davide Bertelli

stipendiat
Diakonveien 18
Eirin Gudevold

Eirin Gudevold

høgskolelektor
Diakonveien 18
Helge Nylenna

Helge Nylenna

stipendiat
Diakonveien 18
Hilde Trygstad

Hilde Trygstad

seksjonsleder
Diakonveien 18
Jennifer Thøgersen

Jennifer Thøgersen

universitetsbibliotekar
Diakonveien 18
Jonathan Sundt Rosland

Jonathan Sundt Rosland

rådgiver/multimediaprodusent
Diakonveien 18
Liv Beathe Bråthen

Liv Beathe Bråthen

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Margit Aalrust

Margit Aalrust

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Mari Digernes

Mari Digernes

seniorrådgiver
Diakonveien 18
Pinar Ekiz

Pinar Ekiz

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Vidar Tobiassen

Vidar Tobiassen

e-læringsrådgiver
Diakonveien 18