Ansatte

Arild Wæraas

Arild Wæraas

professor II
Diakonveien 16
Mangler bilde

Bryndis Steindorsdottir

høgskolelektor
Diakonveien 16
Chris Rønningstad

Chris Rønningstad

førsteamanuensis
Diakonveien 16
Eleni Maria Stene

Eleni Maria Stene

høgskolelektor
Diakonveien 16
Gry Espedal

Gry Espedal

førsteamanuensis, studieleder/programansvarlig master i verdibasert ledelse
Diakonveien 16
Hans Marius Norbom

Hans Marius Norbom

førsteamanuensis
Diakonveien 16
Harald Askeland

Harald Askeland

professor II
Diakonveien 16
Leif Martin Stapnes

Leif Martin Stapnes

høgskolelektor emeritus
Diakonveien 16