Oddgeir Synnes

Oddgeir Synnes

senterleder
Senter for diakoni og profesjonell praksis

Kontakt

Sted

Studiested

Oslo

CRIStin besøk profil

 • Lindrende behandling
  Livshistorier /narrativer
  Kreft
  Eldreomsorg
  Skrivekurs
  Hermeneutikk
  Narrativ analyse
  Verdighet
  Narrativ forskning
  Praksisfortellinger
  Demensomsorg
  Åndelig omsorg
  Sykdomsfortellinger