Ansatte

Memory Jayne Tembo

Memory Jayne Tembo

førsteamanuensis
Misjonsmarka 12
Merete Gloppen

Merete Gloppen

studiekonsulent
Vestlundveien 19
Mangler bilde

Michael Nguyen

IT-konsulent
Diakonveien 14
Mangler bilde

Milada Cvancarova Småstuen

førsteamanuensis II
Miriam Dubland Vikman

Miriam Dubland Vikman

høgskolelektor
Vågsgaten 40
Miroslava Tokovska

Miroslava Tokovska

førsteamanuensis
Vågsgaten 40
Mangler bilde

Mona Christiansen

spesialbibliotekar
Fredensborgveien 24Q
Monika Kvernenes

Monika Kvernenes

førsteamanuensis II
Vestlundveien 19
Morten Lystrup

Morten Lystrup

høgskolelektor, veileder
Bergen
Mangler bilde

Morten Skjørshammer

førsteamanuensis, emeritus
Nanna Voldner

Nanna Voldner

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Nicoletta Businaro

Nicoletta Businaro

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Nils Jan Lukkedal

Nils Jan Lukkedal

lønnsansvarlig
Diakonveien 12
Nina Ellenberger

Nina Ellenberger

servicekonsulent
Ulriksdal 10
Nina Olsvold

Nina Olsvold

førsteamanuensis
Fredensborgveien 24Q
Nina Karlsen

Nina Karlsen

førstelektor emerita
Oslo