Stephanie Dietrich

Stephanie Dietrich

professor
Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

Sted

Studiested

Oslo

Adresse

Diakonveien 16, 0370 Oslo

CRIStin besøk profil

  • Ekklesiologi
    Luthersk ekklesiologi
    Økumenikk
    Dialog
    Diakonivitenskap