Kullbilde

Kullbilde

Diakonhjemmet blir en by i byen. Underveis melder sekstiåtterne seg; de kjemper frem et nytt og radikalt ideal for diakonien. Sosialskolen blir en arena der store kirke- og samfunnspolitiske motsetninger tørner sammen.

Finnseth, 2005: Engasjert for mennesket

Program

Historiske fotografier

Kontaktinformasjon