28.
sep.

Migrasjon - drømmen om fred?

tirsdag 28. sep. 2021, 19.00 - 21.00

28.
okt.

Diakonikonferansen 2021 - Hva koster et menneske?

torsdag 28. okt. 2021, 10.00 - 14.45