22.
aug.

Praksisveilederkurs – Fakultet for helsefag (VID Oslo, studiested Diakonhjemmet)

onsdag 22. aug. 2018, 09.00 - 15.00

16.
aug.

Semesteråpning VID Stavanger

torsdag 16. aug. 2018, 10.00 - 14.00

15.
aug.

Semesteråpning VID Sandnes

onsdag 15. aug. 2018, 10.30 - 15.00

14.
aug.

Semesteråpning VID Bergen

tirsdag 14. aug. 2018, 10.00 - 14.00

13.
aug.

Fadderuken i Oslo, studiested Diakonhjemmet

mandag 13. aug. 2018, 17.00 - 22.00

13.
aug.

Fadderuken i Bergen

mandag 13. aug. 2018, 15.00 - 23.59

13.
aug.

Semesteråpning VID Oslo

mandag 13. aug. 2018, 10.00 - 13.00

26.
juni

Midtveisevaluering for Conny Hjelm

tirsdag 26. juni 2018, 10.00 - 12.00

15.
juni

Avslutning for SOSHEL15, SOSDEL14 og masterprogrammer ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

fredag 15. juni 2018, 12.00 - 15.00

14.
juni

Avslutning for BASYK15

torsdag 14. juni 2018, 12.00 - 15.00

14.
juni

Theory and empirical research

torsdag 14. juni 2018, 10.00 - 16.00

13.
juni

Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Bergen, studiested Haraldsplass

onsdag 13. juni 2018, 10.00 - 15.30

8.
juni

Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Bergen, studiested Betanien

fredag 8. juni 2018, 10.30 - 15.30

8.
juni

Avslutning for avgangskullene til vernepleie og ergoterapi ved VID Sandnes

fredag 8. juni 2018, 10.00 - 14.00

7.
juni

Marit Helene Hem.

Tiltredelsesforelesning ved Marit Helene Hem

torsdag 7. juni 2018, 14.00 - 16.00

7.
juni

Midtveisevaluering for Martha Shaw

torsdag 7. juni 2018, 10.00 - 12.00

6.
juni

Zephania Shila Nkesela prøveforelesning og disputas

onsdag 6. juni 2018, 10.15 - 15.30

5.
juni

Seminar Social Innovation and welfare – rethinking the role of university

tirsdag 5. juni 2018, 11.00 - 15.00

5.
juni

Why Stories Matter

tirsdag 5. juni 2018, 10.00 - 15.00

4.
juni

Kirke – fellesskap – omsorg: Diakoniens historie

mandag 4. juni 2018, 12.30 - 14.00