Dmitry Lukash vil offentlig forsvare sin avhandling den 17. desember 2020.

Dmitry Lukash vil offentlig forsvare sin avhandling den 17. desember 2020.