Sosialarbeiderdagen 2018

Sosialarbeiderdagen 2018

Arrangører

Program

Åpningsinnlegg

Lena Dominelli

Lena Dominelli

Abstract

Foredagsholdere

Jan Erik Henriksen

Jan Erik Henriksen

Sherry Hakimnejad

Sherry Hakimnejad

Ove Daniel Jakobsen

Ove Daniel Jakobsen

Internasjonal markering av dagen

Kontaktinformasjon