Arrangement

Sosialarbeiderdagen 2017

Den internasjonale sosialarbeiderdagen 2017 med tema samfunnsarbeid & bærekraftige lokalsamfunn.

Arrangementet er avsluttet.

Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN og markeres over hele verden. Den handler i 2017 om miljø, lokalsamfunn og bærekraft. Dette er en av 4 mål satt på den globale agenda av de internasjonale organisasjonene for sosialarbeidere og sosialarbeiderutdanninger (IFSW, IASSW & ICSW).

Den norske markeringen av sosialarbeiderdagen har fokus på samfunnsarbeid og bærekraftige lokalsamfunn. Vi ser på hvordan barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan bidra til å skape bærekraftige lokalsamfunn som forebygger og løser sosiale problemer, og skaper god helse og livskvalitet for alle.

Arrangører: FO, Høgskolen i Oslo og Akershus og VID vitenskapelige høgskole.

Program

21. mars

Tid Innhold
09.30–10.00

Registrering

servering av kaffe og frukt

10.00–10.15

Velkommen

Rektor Ingunn Moser, VID

Instituttleder Nicole Hennum, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akerhus

10.15–10.30

Innledning

Konferansier Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO​

10.30–10.45

Samfunnsarbeid og bærekraftige lokalsamfunn

Hvordan er dette relevant for sosialt arbeid?
Høgskolelektor Kjersti Grosvold Maudal, VID

10.45–11.05

Fra praksis: Mulighetenes hus

Mobilisering i utsatte boområder for å skape bærekraftige lokalsamfunn
Leder i beboerrådet Mohamed Hagi Khayre, Stovner
Prosjektleder Monika Libak Aaser, Nav Stovner

11.05–11.20

Pause

11.20–11.40

Fra praksis: Kraften til å bære

– Hvem må bære hva? Romantikk og realisme i boligsosialt arbeid
Daglig leder Marit Nybø
ByBo, Kirkens Bymisjon

11.40–11.50

Musikalsk innslag

Margrethe Øien Guldvog, ukulele

11.50–12.10

Fra praksis: Bo på Tøyen

Demokratisering av byutvikling: Bolig og kultur
Ole Pedersen
Nedenfra – medvirkning, byøkologi og byutvikling

12.15–13.00

Lunsj

13.00–13.40

Utdeling av sosialarbeiderprisen 2017

Prisen deles ut av forbundsleder Mimmi Kvisvik, FO

Prisvinnerens foredrag

13.40–13.55

Pause

13.55–14.05

Musikalsk innslag

Margrethe Øien Guldvog, ukulele

14.05–14.35

Foredrag

Betydningen av boligsosialt arbeid og nærmiljøarbeid
Byråd for næring og eierskap Geir Lippestad
Oslo kommune

14.35–15.05

Umulige familier i et mulighetsskapende velferdssamfunn

Om blant annet samfunn, diagnoser og lovgivning
Høgskolelektor Amela Paćuka
Bachelorstudiet i barnevern, Høgskolen i Oslo og Akershus

15.05–15.20

Oppsummering av dagen

Forbundsleder Mimmi Kvisvik, FO

Programmet blir oppdatert fortløpende.

Om innlederne

Geir Lippestad

Geir Lippestad

Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune er ansvarlig for det kommunale boligbygg og er kjent for sitt sterke engasjement i grunnleggende verdispørsmål: Menneskeverd, toleranse, menneskerettigheter og en tydelig stemme mot utenforskap. Han er forsvarsadvokat, arbeiderpartipolitiker og en god formidler.

Amela Paćuka

Amela Paćuka

Paćuka er høgskolelektor på bachelorstudiet i barnevern ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har 10 års undervisnings- og forskningserfaring fra dansk pedagogikkutdanning. Hun er utdannet kandidat i pedagogisk sosiologi og har masterutdanning i veiledning, med interessefelt sosial reproduksjon, kategoriserings-, marginaliserings- og ekskluderingsmekanismer. Hun var en av Høgskolen i Oslo og Akerhus nominerte til landets beste foreleser i 2016.

Margrethe Øien Guldvog

Margrethe Øien Guldvog

Margrethe går 2. året på sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akerhus og står for de musikalske innslagene på årets sosialarbeiderdag. Hun sier – jeg liker å covre ting på ukulele som absolutt ikke burde covres på ukulele.

Marit Nybø

Marit Nybø

Nybø er virksomhetsleder i ByBo, Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. Hun har bakgrunn som sosionom.

Ole Pedersen

Ole Pedersen

Pedersen har en ESST-master (samfunn og innovasjon) fra Universitet i Oslo / University of Mastricht. Han har jobbet som kulturentreprenør og vært ansatt ved Kulturhuset Hausmania hvor han var involvert i utvikling av Hauskvartalet. Nedenfra ble startet gjennom Tøyen Unlimited, som er en del av områdeløft Tøyen.

Monika Libak Aaser

Monika Libak Aaser

Aaser er projektleder for Mulighetenes hus i Nav Stovner. Hun er klinisk sosionom med fordypning i familieterapi samt videreutdanning i nettverksmøteledelse og relasjonskompetanse.

Mohamed Hagi Khayre

Mohamed Hagi Khayre

Khayre er en engasjert fembarnsfar og lokal ildsjel som er særlig opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår. Han er nylig nominert til bydelens frivillighetspris 2017. Khayre er leder i beboerrådet på huset, han sitter i NAVs brukerutvalg, bydelens eldreråd og er engasjert i Stovner Somalisk Ungdomsklubb. Han arrangerer leksehjelp for både barn og kvinner.

Kathrine Haugland Martinsen

Kathrine Haugland Martinsen

Martinsen er sosionom med master i sosialt arbeid. Hun er medlem av Fellesorganisasjonens (FO) politiske ledelse og leder for profesjonsrådet for sosionomer.

Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik

Kvisvik er sosionom og forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO). FO er fag- og profesjonsforbundet for 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

Kjersti Grosvold Maudal

Kjersti Grosvold Maudal

Kjersti Grosvold Maudal er høgskolelektor på bachelorstudiet i sosialt arbeid ved VID. Hun er sosionom med masterutdanning i internasjonal velferdspolitikk. Kjerstis interesseområder er internasjonalt sosialt arbeid og arbeid med marginaliserte grupper. Hun har et brennende engasjement for samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid.

Norsk oversettelse av den offisielle posteren for Den internasjonale sosialarbeiderdagen Norsk oversettelse av den offisielle posteren for Den internasjonale sosialarbeiderdagen

Se mer informasjon og andre lands oversettelser.

Kontaktinformasjon

Andreas Pedersen Kikvik, FO

Turid Misje. E-post: turid.misje@vid.no. Telefon: +4722451994
Kjersti Grosvold Maudal. E-post: kjersti.grosvold@vid.no. Telefon: +4722963720

Kart