Bøker og filmer

Bøker og filmer

Migrasjon, helse og profesjon
Nye bøker 4. november-25. november
Diakoni og velferdsstat
Israel. Historie, politikk og samfunn
Omsorgsforståelser. Mellom poesi, profesjon og politikk
Nye bøker 21. oktober-3. november
Frå akademi til høgskule: NLA 1968-2018
Plan og samfunn. System, praksis, teori
Nye bøker 2. oktober-20. oktober