E-læring

E-læring inkluderer en rekke former for læringsarbeid der den lærende benytter IKT for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og diskutere disse og levere sine besvarelser.

Kontaktpersoner på e-læring

Kontaktpersoner for interne og eksterne samarbeidspartnere er Vidar Tobiassen og Mari Digernes. De har ansvarsområder innen utvikling og bruk av fleksible læringsformer:

  • Kontaktperson mot itslearning sentralt og superbruker for høgskolen. Herunder ansvar for opplæring i høgskolens e-læringsplattform itslearning for studenter og ansatte.
  • Arrangere kurs i forskjellige elektroniske applikasjoner som for eksempel EndNote.
  • Bistå ansatte i bruk programvareløsninger- og produksjon av undervisningsmateriell i digitalt format.
  • Bistå fakultetene i pedagogisk bruk av- og opplæring i maskinvare slik som videokonferanseutstyr, videokamera, fotokamera, webkamera, teknisk utstyr i øvingssenter, hjerte- lungeredningsdukke med mer.

Komite for e-læring

Komiteen er pådriver for utvikling og bruk av e- læring i tråd med høgskolens virksomhetsplan og fakultetenes handlingsplaner. Komiteen skal være oppdatert innenfor fagområdet e-læring og bidra til erfaringsdeling og kompetanseheving i organisasjonen, og initiere evalueringer av VIDs innsats innenfor e-læring. Les mer om komite for e-læring.