• Canvas (læringsplattform)
  • Zoom (videomøter og -undervisning)
  • Office 365 (produktivitetsverktøy fra Microsoft)
  • Padlet og Mentimeter (studentaktive læringsverktøy)
  • Canvas Studio, Zoom og WeVideo (opptak og redigering av video)
  • FileSender og Box (filhåndtering)